ondanks de grootschalige tuinbouw sluit het geheel aan bij het achter­liggende bos

Realisatie

Van begin tot eind ontzorgd!

Bij de aanleg van bijvoorbeeld een nieuwe bedrijfstuin, een openbaar park of natuurproject kunnen we een breed scala aan diensten uitvoeren. Van grondwerk, straatwerk, bouwkundige constructies tot beplantingswerk en alles wat daartussen zit. Dit doen we met volle overgave op basis van een door u aangeleverde tekening of bestek, maar we kunnen ook zelf een plan ontwikkelen. In alle gevallen houden we u regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bekijk projecten
We kunnen projecten realiseren in verschillende contractvormen
Vooraf duidelijke afspraken!

Heldere samenwerking

Bij Lorsheijd Groen realiseren we projecten altijd in een aantal fasen. Bij iedere fase – en zeker bij grotere projecten – is planning en communicatie minstens zo belangrijk als het uitvoerende werk zelf. Bij een bestek of aangeleverde tekening volgen we tot in detail uw contractdocument. Heeft u die niet, dan ontwikkelen we zelf een plan, zodat iedere betrokken partij exact weet wat van hen verwacht wordt.

Neem contact op

Projecten

Activerende tuin

Rotterdam

Met meerdere terrassen, een jeu-des-boulesbaan, een vissteiger, een fruitbomenroute en een sfeervol paviljoen hebben we een tuin gecreëerd waar heel veel te doen is en die de bewoners van seniorencomplex Stadszicht stimuleert om naar buiten te gaan. Dit was de doorslaggevende reden waarom ons concept de wedstrijd om een nieuw tuinontwerp won. Vervolgens hebben we ook de volledige uitvoering mogen verzorgen.

Bekijk project

Ontwikkeling NEZ

Den Haag, witte vlek

In natuurgebied de witte vlek zijn er bomen en struweel verwijderd om plek te maken voor de aanleg van een natte ecologische zone (NEZ). Dit maakt onderdeel uit van een netwerk van waternatuur dat bijdraagt aan een betere waterkwaliteit en biodiversiteit. Er is een stukje bos verdwenen, waar water en plas- drasgebied voor terug is gekomen. Een paradijs voor vogels, vissen, amfibieën, kleine zoogdieren, vlinders en insecten. Na afronding van het project zie je weinig meer terug van de ravage die het tijdens de uitvoering was.

Bekijk project

Vergroening Pomonaplein

Den Haag

Gemeente Den Haag heeft ons de opdracht gegeven om in samenspraak met locale bewoners, een plan te bedenken voor de vergroening van het Pomonaplein. Het idee is ontstaan om in de brede trottoirs openingen te zagen en hier plantvakken van te maken in de lengterichting van de straat. Vanuit de huizen is het zicht op de auto’s een heel stuk minder geworden, het ziet er veel aantrekkelijker uit en daarnaast heeft het een hoge ecologische waarde!

Bekijk project
Werk waar we trots op zijn!