Beplanting

Diensten

Een mooie tuin komt pas echt tot zijn recht als de beplanting groeit en bloeit. Om dit doel te bereiken is het belangrijk om rekening te houden met de behoeften van de plant. Zo doet het ene plantensoort het beter in de volle zon, terwijl het andere soort juist (veel) schaduw nodig heeft. En dan zijn er nog diverse beplantingsstijlen te noemen. Bent u opzoek naar een klassiek rozenvak, een fleurige vaste plantenborder of hebben we te maken met een landschappelijke beplanting?

Beplanting

Van plan tot groei

Bij de ontwikkeling en aanleg van een beplantingsplan kijken we goed naar twee belangrijke onderdelen: de wensen vanuit de klant én we kijken wat er mogelijk is in de huidige situatie. Niet elke plant of boom kan namelijk zomaar overal en zonder problemen groeien. Omgevingsfactoren waar we bijvoorbeeld rekening mee moeten houden zijn; de huidige grondsoort met de PH- en voedingswaarde, de grondwaterstand, de hoeveelheid zon of schaduw, invloeden van (zee)wind, luchtkwaliteit, de gevoeligheid voor ziektes en plagen en ga zo maar door.

Een mooie gebalanceerde beplanting lijkt vaak eenvoudig, maar is dat zeker niet. Beplanting is vaak een belangrijke factor bij het wel of niet slagen van aanlegprojecten en vinden we daarom erg belangrijk. Het opstellen van beplantingsconcepten en -plannen hebben we veel plezier in en werken we graag zorgvuldig uit.

contact

Projecten

Ontwikkeling NEZ

Den Haag, witte vlek

In natuurgebied de witte vlek zijn er bomen en struweel verwijderd om plek te maken voor de aanleg van een natte ecologische zone (NEZ). Dit maakt onderdeel uit van een netwerk van waternatuur dat bijdraagt aan een betere waterkwaliteit en biodiversiteit. Er is een stukje bos verdwenen, waar water en plas- drasgebied voor terug is gekomen. Een paradijs voor vogels, vissen, amfibieën, kleine zoogdieren, vlinders en insecten. Na afronding van het project zie je weinig meer terug van de ravage die het tijdens de uitvoering was.

Bekijk project

Warme uitnodigende entree

Rotterdam

Bij dit seniorencomplex hebben we de volledige entree vervangen. Een belangrijke wens van de opdrachtgever was om het af- en aanrijden van de taxibussen in goede banen te leiden. Hiertoe is bij de hoofdingang een mini-rotonde gemaakt. De gebakken klinkers waarmee bestraat is, hebben een warme en rustige uitstraling en gaan door de tijd niet verkleuren. Mooie bloeiende beplanting maakt het plaatje compleet.

Bekijk project

Reconstructie Woerdblok

Naaldwijk

In opdracht van gemeente Westland hebben we het onderdeel groene inrichting van de reconstructie van de Hoge woerd, Midden woerd en Lage woerd aangenomen. Bij deze reconstructie hebben we het volledige plantwerk uitgevoerd. Zo hebben we bodem- en grondverbetering uitgevoerd, 54 bomen en een paar duizend heesters geplant.

Bekijk project