Stormschade

Diensten

Heftige stormen kunnen zorgen voor flinke problemen. Omvallende bomen en afbrekende takken kunnen leiden tot materiële- en letselschade. We vertellen u graag hoe u het risico op stormschade aan of door uw bomen klein houdt. En wat u moet doen als het al te laat is…

Stormschade

Voorkomen is beter dan genezen

De wisseling van zomer naar herfst gaat vaak gepaard gure dagen, regen en harde wind; de zogeheten 'najaarsstormen'. Zeker als de bomen nog behoorlijk in hun blad zitten, vangen ze extra veel wind. Harde rukwinden en windstoten kunnen uw boom beschadigen, takken afbreken of hem zelfs helemaal doen omwaaien. Een vallende boom of uitbrekende tak kan zwaar letsel toebrengen aan voorbijgangers. Wanneer een boom op een auto of gebouw valt of een weg blokkeert, kan dit leiden tot ernstige materiële schade.

Een storm is niet te voorkomen, stormschade aan of door uw boom ook niet. Wel kunnen we de kans op stormschade verkleinen. Onze boomexperts zijn in staat om met een visuele boomcontrole al aan te geven of de boom wel of niet in orde is. Door goed en regelmatig onderhoud worden zwakke plekken en overbelasting al voortijdig gesignaleerd en verholpen. Zo beperken we de kans op schade tot een minimum.

Als boomeigenaar dient u de zorgplicht na te leven. Heeft u uw boom laten controleren en, als dat nodig was, laten snoeien? Dan heeft u in ieder geval voldaan aan uw zorgplicht. Mocht er dan toch stormschade ontstaan aan of door uw boom, dan hoeft u zichzelf niets te verwijten. De verzekeraar kan dan verder met de schade aan de slag.

Wat te doen bij stormschade door of aan uw bomen?

Ziet u een omgewaaide of afgebroken boom en is er sprake van een levensbedreigende situatie? Neem dan direct contact op met de brandweer via 112, ook al is de boom niet van u!

In situaties van minder acuut gevaar kunnen wij de schade verhelpen. In veel gevallen is de boom nog te snoeien waarbij alle afgebroken delen worden weggenomen en het restant gewoon verder kan groeien. In andere gevallen wanneer de boom wel helemaal weg moet, wordt hij gerooid. Dat doen we op een veilige manier zonder (verdere) schade aan te richten aan gebouwen en auto's.

Bij stormschade zijn we bij Lorsheijd Groen 24 uur per dag beschikbaar. Dus ook in de nacht, op een zondag of feestdag. Bel ons meteen: 0174 24 61 69.

Schakel ons op tijd in, en voorkom ellende

De onderstaande foto's laten situaties zien waarbij we helaas te laat waren ingeschakeld. Ze maken pijnlijk duidelijk wat voor een ravage een omgevallen boom aanricht. U moet er toch niet aan denken dat u dit overkomt? Bel ons op tijd voor een controle van uw bomen en laat ze zo nodig snoeien!

contact

Projecten

Groot onderhoud

Landgoed Broekhuizen - Leersum

Op landgoed Broekhuizen in Leersum hebben we groot onderhoud uitgevoerd. Als gevolg van een aantal stormen, meerdere droge zomers, de leeftijd én een overschot aan stikstof gaat de kwaliteit van de aanwezige bomen hard achteruit. In opdracht van en in samenspraak met Staatsbosbeheer is er een actieplan gemaakt en zijn we gestart met de werkzaamheden. Onder andere de oude beukenlaan bij de entree van het landgoed – die een markant en waardevol landschapselement vormt – werd gevaarlijk en had overmatig veel dood hout. Er is besloten om de bomen niet volledig te verwijderen, maar wel vellig te stellen. Een groot gedeelte van alle kronen is een stuk kleiner gemaakt, waardoor de windbelasting afneemt. Zo wordt de kans op mogelijke ongelukken in toekomst verkleind, maar wordt de uitstraling van het landgoed zoveel mogelijk intact gehouden. Een dankbaar project waarbij naast de uitvoering ook veel denkwerk kwam kijken. Dat alles op een prachtig mooie locatie met een fantastisch uitzicht!

Bekijk project

Herstel stormschade

Leersum & Amerongen

Op 18 juni 2021 werden door een valwind binnen enkele minuten en met ongekend brute kracht vele bomen – van soms honderden jaren oud – afgeknapt en naar de grond gewerkt. Een half jaar later volgden er kort op elkaar nog 3 zware stormen. De bomen die de valwind hadden overleefd stonden vol in de wind en kregen nu nog meer te voorduren. Wat overbleef was een grote ravage. In samenwerking met Staatsbeheer hebben we een actieplan gemaakt en zijn we begonnen met het veilig stellen van de plekken waar veel recreanten komen. Het herstellen van alle stormschade kan nog wel een paar jaar duren en om het bos in de oude staat terug te krijgen is misschien nog wel 200 jaar nodig.

Bekijk project

Onderhoud en veiligheidssnoei

Broekpolder, Vlaardingen

Langs de mountainbike route in de Broekpolder was groot onderhoud en veiligheidssnoei hard nodig. Dat was zo af en toe best even passen en meten op de smalle en glooiende single tracks. Door de inzet van het juiste materieel is het toch gelukt. Ook voor het onderdeel verkeer en veiligheid was extra aandacht. Het vrijgekomen hout bleef achter in het bos en is terug gegeven aan de natuur. Dat is goed voor de ecologie. De nog levende twijgen waren een lekker kostje voor de wilde runderen en die vonden het erg interessant dat we er waren.

Bekijk project