Verwijderen eikenprocessierupsen

Diensten

Eikenprocessierupsen kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen. In getroffen gebieden kunnen mensen met mooi weer niet naar buiten en artsen zien extra veel patiënten. De processierups heeft namelijk vervelende brandharen die (zware) allergische reacties kunnen veroorzaken bij mensen en dieren. Wat kun je doen? Het is vooral zaak om het probleem zeer serieus te nemen en een gespecialiseerd bedrijf te schakelen.

Verwijderen eikenprocessierupsen

Ik denk dat ik rupsen in mijn boom heb, Wat nu?

  • Controleer of je boom een eikenboom is;
  • Kijk of de rupsen alleen in de eikenboom zitten of dat ze zich mogelijk ook in andere bomen bevinden;
  • Controleer (op veilige afstand) of de rupsen lange haren hebben;
  • Controleer (op veilige afstand) of er spinselachtige bollen in de boom hangen. Dit zijn de nesten van de rupsen;
  • Als je op al deze vragen ‘ja’ kunt beantwoorden, dan heb je zeer waarschijnlijk te maken met eikenprocessierupsen. Als je twijfelt, stuur dan gerust een e-mail met een aantal foto’s;
  • Aan de hand daarvan kunnen wij vaak al een conclusie trekken.
contact

Kan ik zelf wat doen?

Eigenlijk niet. Aan het verwijderen van de rupsen kleven grote risico’s. Bij het ondeskundig benaderen van de kolonie geschiedt het leed namelijk al. De rups zal zich actief verweren, en schiet gericht grote hoeveelheden brandharen af, die op uw huid, in uw ogen en longen terecht kunnen komen als u niet correct beschermd bent. Bovendien dient u het afval op een deskundige manier te verwijderen. In het algemeen is te zeggen dat eigen initiatieven om de rups te bestrijden eerder kwaad dan goed doen, niet alleen voor uzelf maar ook voor de omgeving.

Probeer dus absoluut niet zelf (zelfs niet met beschermende kleding) de rupsen weg te halen, maar schakel een specialist in! Wij beschikken over de middelen om de rupsen en nesten op een veilige manier weg te halen. Daarnaast nemen we het afval voor u mee en zorgen we dat het op de juiste manier wordt verwerkt.

Preventief bestrijden van processierupsen

Onze specialisten hebben de juiste uitrusting en materialen om op een veilig manier de processierupsen te verwijderen. Met een speciale stofzuiger verwijderen we alle rupsen en hun nesten uit de boom. Het is namelijk heel belangrijk om daadwerkelijk alles dat te maken heeft met de rupsen te verwijderen. In iedere restant kunnen brandharen achterblijven die weer opnieuw schade kunnen brengen. 

Na het verwijderen van de rupsen is het goed om na te denken over rupsenvallen en vogelhuisjes voor een natuurlijke blijvende bestrijding van de rupsen.

Projecten

Ontwikkeling NEZ

Den Haag, witte vlek

In natuurgebied de witte vlek zijn er bomen en struweel verwijderd om plek te maken voor de aanleg van een natte ecologische zone (NEZ). Dit maakt onderdeel uit van een netwerk van waternatuur dat bijdraagt aan een betere waterkwaliteit en biodiversiteit. Er is een stukje bos verdwenen, waar water en plas- drasgebied voor terug is gekomen. Een paradijs voor vogels, vissen, amfibieën, kleine zoogdieren, vlinders en insecten. Na afronding van het project zie je weinig meer terug van de ravage die het tijdens de uitvoering was.

Bekijk project

Aanplanten bos

Vlaardingen, Krabbenplas

Om de klimaatdoelen te halen moet er o.a. veel geinvesteerd worden in nieuwe en extra natuur. Staatsbosbeheer in één van onze klanten waar we regelmatig plantwerk voor uitvoeren. Door veel de mechaniseren, kan er snel en efficient gewerkt worden.

Bekijk project

Onderhoud en veiligheidssnoei

Broekpolder, Vlaardingen

Langs de mountainbike route in de Broekpolder was groot onderhoud en veiligheidssnoei hard nodig. Dat was zo af en toe best even passen en meten op de smalle en glooiende single tracks. Door de inzet van het juiste materieel is het toch gelukt. Ook voor het onderdeel verkeer en veiligheid was extra aandacht. Het vrijgekomen hout bleef achter in het bos en is terug gegeven aan de natuur. Dat is goed voor de ecologie. De nog levende twijgen waren een lekker kostje voor de wilde runderen en die vonden het erg interessant dat we er waren.

Bekijk project