Verwijderen eikenprocessierupsen

Diensten

Eikenprocessierupsen kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen. In getroffen gebieden kunnen mensen met mooi weer niet naar buiten en artsen zien extra veel patiënten. De processierups heeft namelijk vervelende brandharen die (zware) allergische reacties kunnen veroorzaken bij mensen en dieren. Wat kun je doen? Het is vooral zaak om het probleem zeer serieus te nemen en een gespecialiseerd bedrijf te schakelen.

Verwijderen eikenprocessierupsen

Ik denk dat ik rupsen in mijn boom heb, Wat nu?

  • Controleer of je boom een eikenboom is;
  • Kijk of de rupsen alleen in de eikenboom zitten of dat ze zich mogelijk ook in andere bomen bevinden;
  • Controleer (op veilige afstand) of de rupsen lange haren hebben;
  • Controleer (op veilige afstand) of er spinselachtige bollen in de boom hangen. Dit zijn de nesten van de rupsen;
  • Als je op al deze vragen ‘ja’ kunt beantwoorden, dan heb je zeer waarschijnlijk te maken met eikenprocessierupsen. Als je twijfelt, stuur dan gerust een e-mail met een aantal foto’s;
  • Aan de hand daarvan kunnen wij vaak al een conclusie trekken.

Kan ik zelf wat doen?

Eigenlijk niet. Aan het verwijderen van de rupsen kleven grote risico’s. Bij het ondeskundig benaderen van de kolonie geschiedt het leed namelijk al. De rups zal zich actief verweren, en schiet gericht grote hoeveelheden brandharen af, die op uw huid, in uw ogen en longen terecht kunnen komen als u niet correct beschermd bent. Bovendien dient u het afval op een deskundige manier te verwijderen. In het algemeen is te zeggen dat eigen initiatieven om de rups te bestrijden eerder kwaad dan goed doen, niet alleen voor uzelf maar ook voor de omgeving.

Probeer dus absoluut niet zelf (zelfs niet met beschermende kleding) de rupsen weg te halen, maar schakel een specialist in! Wij beschikken over de middelen om de rupsen en nesten op een veilige manier weg te halen. Daarnaast nemen we het afval voor u mee en zorgen we dat het op de juiste manier wordt verwerkt.

Preventief bestrijden van processierupsen

Onze specialisten hebben de juiste uitrusting en materialen om op een veilig manier de processierupsen te verwijderen. Met een speciale stofzuiger verwijderen we alle rupsen en hun nesten uit de boom. Het is namelijk heel belangrijk om daadwerkelijk alles dat te maken heeft met de rupsen te verwijderen. In iedere restant kunnen brandharen achterblijven die weer opnieuw schade kunnen brengen. 

Na het verwijderen van de rupsen is het goed om na te denken over rupsenvallen en vogelhuisjes voor een natuurlijke blijvende bestrijding van de rupsen.

contact

Projecten

Verplant- en rooiwerk

Schaarsbergen

In opdracht van een projectontwikkelaar hebben we geassisteerd bij de planvorming en omvorming van een bosperceel naar een villawijk. De doelstelling was om zoveel mogelijk bomen te behouden en de woningen ertussen te plaatsen. Daar waar nodig, hebben we jonge bomen tijdelijk weggehaald, zodat aannemers de ruimte kregen om hun werk te doen. Na afronding van de bouw werden bomen teruggeplaatst in de wijk om direct een volwassen uitstraling te creëren.

Bekijk project

Crematorium Eikelenburg

Rijswijk

Op deze Yardenlocatie wordt zes dagen per week gecremeerd en begraven. Regelmatig komen rouwstoeten voorbij en daarnaast worden er ook plechtigheden in de buitenlucht gehouden. In de tijd die over blijft, is het onze taak om het volledige groenbeheer op dit grote terrein zo onopvallend mogelijk uit te voeren. Alleen de hoogste kwaliteit is genoeg. Goede afspraken, planning, communicatie, snel en efficient werken maar ook betrouwbaar materieel zijn hierbij van groot belang. Dat alles is topsport!

Bekijk project

Een prachtig groen dak

Barendrecht

Op dit gebouwencomplex ligt een meer dan 1500 m2 groot sedumdak. We verrichten het jaaronderhoud, wat inhoudt dat we zorgen voor de juiste bemesting, de mat vrij blijft van onkruiden en zwerfvuil, en de waterafvoeren open blijven. Door een dak van sedum te voorzien is het gebouw beter geïsoleerd, gaat de dakbedekking veel langer mee, wordt het regenwater trager afgevoerd bij piekbuien, kunnen diverse insecten en vogels voedsel en beschutting vinden en bovendien ziet het er ook heel mooi uit.

Bekijk project