Boomspecialisten

De juiste zorg voor boom en bos!

Of het nu gaat om het beheer van 10 of om 10.000 bomen; bij ons bent u aan het juiste adres. Voordat we daadwerkelijk aan de slag gaan kijken we naar de plek waar gewerkt gaat worden. Werken we in de stad met veel passerend verkeer of staan we op een afgelegen plek in het bos? In het geval van de stad is het onderdeel veiligheid een belangrijk aandachtspunt, terwijl in de bossen meer gekeken wordt naar uitstoot en terreinschade. Als u werk aan ons uitbesteed bent u verzekerd van een juiste aanpak.

Bekijk projecten

Wat we doen

Binnen de boomverzorging kunnen we twee hoofdgroepen aan werkzaamheden benoemen: onderzoek & advies en uitvoerende diensten. Maar beide altijd uitgevoerd door gecertificeerde specialisten.

constante ontwikkeling op het gebied van bomen en natuur

Gecertificeerd personeel

Het uitvoerende werk wordt gedaan door gecertificeerde ETW-ers (European Tree Workers). Dit zijn de mannen die bijvoorbeeld het plant- en zaagwerk doen. Het onderzoek en advies wordt gedaan door ETT-ers (European Tree Technicians). Zij bepalen of uw boom nog veilig genoeg is of wanneer bouwwerkzaamheden verantwoord uitgevoerd kunnen worden. Onze medewerkers voldoen daarmee aan de hoogste opleidingseisen. We zijn lid van de Kring Praktiserend Boomverzorgers (KPB). Hier wisselen informatie uit met collega bedrijven en vragen we om hulp als dat nodig is. Daarnaast steken we veel tijd en energie in bijscholing, diverse cursussen en excursies.

Projecten

Wortelinspecties

Hazerswoude dorp

Ondergrondse werkzaamheden in de buurt van boomwortels zorgen nog wel eens voor lastige situaties bij aannemers of gemeentes. Regelmatig worden wij ingehuurd om tijdens de werkzaamheden inspecties uit te voeren en in samenspraak met de aannemer oplossingen te zoeken om toch het gewenste resultaat te behalen, zonder schade aan de bomen. Zo ook bij deze reconstructie van de Dorpstraat. Hier werd niet gegraven, maar is de grond tussen de wortels weg gezogen.

Bekijk project

Veiligheidssnoei

Bieslandse bos, Delft

Bij dit project was de opdracht om achterstallig snoeiwerk aan bomen langs de voet- fiets- en ruiterpaden uit te voeren. Zo halen we bijvoorbeeld het dode hout weg en zorgen we dat voertuigen, die nodig zijn voor het beheer van het gebied, er makkelijk onderdoor passen. 

Bekijk project

Natuurontwikkeling

Abtswoudsebos

Bij dit project voor natuurontwikkeling zijn hoge bomen verwijderd om roofvogels te weren en zo bescherming te bieden aan de weidevogels en de groei van nieuw bos te stimuleren. Al het vrijgekomen takhout is achter gebleven in het gebied en verwerkt in rillen. Hierin kunnen diverse dieren schuilplaatsen vinden. Een aantal bomen heeft een aantal oude spechtengaten. Deze bomen zijn blijven staan, zodat vleermuizen hier een plek kunnen vinden. Ook is er een aantal bomen met kluit en al om gegaan. In de kluiten kunnen diverse planten dieren waaronder de ijsvogel huisvesten.

Bekijk project
Werk waar we trots op zijn!