Ontwikkeling NEZ

Den Haag, witte vlek

Boomspecialisten
Waalpartners civil enginering icm hoogheemraadschap Delfland

In natuurgebied de witte vlek zijn er bomen en struweel verwijderd om plek te maken voor de aanleg van een natte ecologische zone (NEZ). Dit maakt onderdeel uit van een netwerk van waternatuur dat bijdraagt aan een betere waterkwaliteit en biodiversiteit. Er is een stukje bos verdwenen, waar water en plas- drasgebied voor terug is gekomen. Na afronding van het project zie je weinig meer terug van de ravage die het tijdens de uitvoering was.