Lorsheijd groen, een heldere visie op groen
Altijd tuinseizoen bij Lorsheijd groen
Altijd tuinseizoen bij Lorsheijd groen
seizoensafbeelding in de kop
  boomverzorging | inrichten met bomen | verplanten van bomen | boomtechnisch onderzoek | boomonderhoud | rooien van bomen
  particulieren | bedrijven | begraafplaatsen | gemeenten | instellingen | vve's | het onderwijs
  daktuinen | gladheidsbestrijding | haardhout | opdrachtgevers aan het woord | in de kijker | plantenbibliotheek | duurzaam groenbeheer | wagen- en machinepark | over lorsheijd | contact | sitemap | home
  DUURZAAM GROENBEHEER
         
    Duurzaam groenbeheer:
hart voor de natuur en oog voor ecosystemen

Als je dagelijks in het groen werkt, groeit je hart voor de natuur. Je ziet hoe belangrijk evenwicht is voor ecosystemen. Dus bij alles wat we doen, bedenken we hoe we natuur en milieu zo min mogelijk belasten. Daarbij rekening houdend met de beschikbare budgetten.

Hart voor de natuur in de praktijk
voordelen van een daktuinAls ondernemer in groen werken we op verschillende manieren aan het behoud van natuur:

Aanleg
Lorsheijd probeert materialen zoveel mogelijk te hergebruiken. Bij aanleg gebruiken we bij voorkeur duurzame materialen. Dus liever gebakken kleiklinkers dan betonklinkers. Kleiklinkers behouden namelijk hun kleur, en van slijtage worden ze alleen nog maar mooier. Zelfs na tientallen jaren zijn ze prima geschikt voor hergebruik, ze behouden hun waarde.

We streven altijd naar tijdloze oplossingen waarmee u jaren vooruit kunt.

Brandstof
Onderhoudsmachines waarvan de motoren draaien met mengsmering, laten we lopen op speciale brandstof. Die heeft een lager octaangehalte. Zo blijven de uitlaatgassen schoner en is de rookuitstoot minder.

Groenonderhoud
Steeds stellen we vraag hoe belangrijk het voor de opdrachtgever is 'zwarte grond' te zien. Hoe belangrijk is het om elk onkruidje te verwijderen of te verdelgen? Kunnen we op bepaalde plekken (on)kruiden tolereren? In goed overleg bespreken we wat we samen kunnen doen aan ecologisch beheer. Want dat is in veel gevallen mogelijk, we hebben er ook goede ervaringen mee.

Ecologisch beheer ligt vaak in heel eenvoudige dingen. Door in de herfst een deel van de neergevallen bladeren - waar het kan - te laten liggen, bijvoorbeeld. Dat komt het bodemleven en ook de planten weer ten goede. En bij het bestrijden van onkruiden goed te overwegen welke methode te hanteren. Zo kunnen we schoffelen, borstelen, maaien, of spuiten.

We houden ons steeds op de hoogte van de laatste inzichten op het gebied van duurzaam groenbeheer. Nieuwe bestrijdingsmethoden worden in hun ontwikkeling gevolgd en pas toegepast als wij overtuigd zijn van de bruikbaarheid.

Insectenbestrijding
In het buitengroen hoeft insectenbestrijding geen standaardmethode te zijn. Ingrijpen is pas nodig als de situatie uit de hand loopt. Bestrijding schakelt in veel gevallen namelijk ook de natuurlijke vijand uit. Als we toch moeten overgaan tot actieve bestrijding, dan hebben biologische middelen onze voorkeur.

Wanneer de omstandigheden geschikt zijn, kunnen ook bij het insectenvrij maken van binnenplanten natuurlijke vijanden worden ingezet. Zo kunnen blad- en dopluis bestreden worden door een sluipwesp of een galmug, en spintmijt door de roofmijt. Is spuiten nodig, dan gebruiken we uitsluitend biologische middelen voor binnenplanten.

Bemesting
Uw tuinplanten en bomen leven in symbiose met schimmels. Deze schimmels groeien als een mantel om de wortels. Mineralen en water worden door de schimmels opgenomen en doorgegeven aan de wortels. Bomen maken glucose, waarvan een groot deel via de neergaande sapstroom terug wordt getransporteerd naar de schimmels. Een geweldig ecosysteem!

Door gebruik van kunstmeststoffen (voornamelijk zouten) raken de nuttige schimmelculturen beschadigd. De plant krijgt weliswaar een heftige groeistoot, maar die is tijdelijk. Het lange termijn-effect is veel ingrijpender: het verdwijnen van de schimmelculturen leidt tot vermindering en ontregeling van het bodemleven. Dat geeft structurele problemen. Groei en vitaliteit van de beplanting vermindert en parasitaire schimmels krijgen vrij baan.

Deze wetenschap deed Lorsheijd groen besluiten om uitsluitend te werken met biologische meststoffen. We geven het bodemleven alle aandacht die het verdient. Dat is per slot van rekening de basis waarop een tuin tot volledige bloei kan komen.

Ons 4-jaren-bemestingsplan: vruchtbaar advies
Los van algemeen bemestingsadvies geven we graag een op maat gesneden plan. Daarmee is uw tuin de komende 4 jaar verzekerd van een optimale basis. We beginnen met het steken van een grondmonster en het analyseren van de bodem. Op die resultaten stemmen we het advies af. Omdat ecosystemen van onschatbare waarde zijn, gebruiken we alleen biologische meststoffen. Kunstmeststoffen beschadigen de waardevolle natuurlijke balans van het bodemleven, dus die gebruiken we liever niet.

 

Ja, ik heb ook hart voor de natuur! Vertel mij meer over duurzaam groenbeheer.
Neem contact op met mij, op een tijdstip dat mij schikt
... of ik bel meteen even zelf: 0174-246169
terug naar de top van de paginaTerug naar top van de pagina


VHG Vereniging Hoveniers en GroenvoorzienersKPB Kring Praktiserende BoomverzorgersLorsheijd groen is aangesloten bij de VHG en de Kring Praktiserende Boomverzorgers

Lorsheijd groen draagt als hovenier zorg voor duurzaam groenbeheer in

Lorsheijd groen - hoveniers en boomverzorgers - is werkzaam in de regio Westland, Randstad, Zuid-Holland, Den Haag, Wassenaar, Rotterdam, Delft, Rijswijk, 's Gravenzande, Monster, De Lier en Maasland 
seizoensafbeelding in de voet Een heldere visie op groen