Lorsheijd groen, een heldere visie op groen
Altijd tuinseizoen bij Lorsheijd groen
Altijd tuinseizoen bij Lorsheijd groen
seizoensafbeelding in de kop
  boomverzorging | inrichten met bomen | verplanten van bomen | boomtechnisch onderzoek | boomonderhoud | rooien van bomen
  particulieren | bedrijven | begraafplaatsen | gemeenten | instellingen | vve's | het onderwijs
  daktuinen | gladheidsbestrijding | haardhout | opdrachtgevers aan het woord | in de kijker | plantenbibliotheek | duurzaam groenbeheer | wagen- en machinepark | over lorsheijd | contact | sitemap | home
  BOOMONDERZOEK
         
 

veiligheid

boomonderzoek

bodemonderzoek

ziekten en gebreken

praktijk in beeld

stormschade voorkomen, verhelpen en genezen

direct contact

  Zorgplicht

Bomen kunnen schade lijden. Stormschade bijvoorbeeld, of beschadiging door een ongeval. Bomen kunnen ook verzwakken door houtrot en houtzwam, of door toedoen van houtworm of houtboktor. Verzwakte bomen kunnen op hun beurt weer gevaarlijk zijn voor hun omgeving. Stelt u zich eens voor wat er gebeurt wanneer uw zieke boom omvalt, of zware takken afbreken. Bedenk dan ook dat u als eigenaar verantwoordelijk bent voor die gevolgen.

In het burgerlijk wetboek is bepaald dat elke boomeigenaar of beheerder zorg moet besteden aan zijn of haar bomen. Dit betekent dat u niet alleen regelmatig onderhoud moet plegen, maar dat u ook met regelmaat dient te controleren hoe het staat met de veiligheid van uw bomen. De frequentie van de boomcontrole hangt af van de plaats en de omgeving waarin de boom staat.

Bezit u een boom die ziek of beschadigd is, dan zet Lorsheijd groen haar expertise in om uw waardevolle groen te behouden. Met gedegen onderzoeksmethoden beoordelen we de technische staat van de boom. En met onze specialistische kennis begrijpen we de lichaamstaal. Op basis daarvan stellen we een plan met beheermaatregelen op.
Bij direct gevaarlijke situaties gaan we natuurlijk meteen aan de slag om acuut gevaar af te wenden!

 

Ja, ik wil laten kijken naar de veiligheid van mijn bomen!
Neem contact op met mij, op een tijdstip dat mij schikt
... of ik bel meteen even zelf: 0174-246169


terug naar de top van de paginaTerug naar top van de pagina


VHG Vereniging Hoveniers en GroenvoorzienersKPB Kring Praktiserende BoomverzorgersLorsheijd groen is aangesloten bij de VHG en de Kring Praktiserende Boomverzorgers

Lorsheijd groen verzorgt als boomspecialist boomonderzoek in

Lorsheijd groen - hoveniers en boomverzorgers - is werkzaam in de regio Westland, Randstad, Zuid-Holland, Den Haag, Wassenaar, Rotterdam, Delft, Rijswijk, 's Gravenzande, Monster, De Lier en Maasland 
seizoensafbeelding in de voet Een heldere visie op groen