Lorsheijd groen, een heldere visie op groen
Altijd tuinseizoen bij Lorsheijd groen
Altijd tuinseizoen bij Lorsheijd groen
seizoensafbeelding in de kop
  boomverzorging | inrichten met bomen | verplanten van bomen | boomtechnisch onderzoek | boomonderhoud | rooien van bomen
  particulieren | bedrijven | begraafplaatsen | gemeenten | instellingen | vve's | het onderwijs
  daktuinen | gladheidsbestrijding | haardhout | opdrachtgevers aan het woord | in de kijker | plantenbibliotheek | duurzaam groenbeheer | wagen- en machinepark | over lorsheijd | contact | sitemap | home
  BOOMONDERHOUD
         
 

advies

standplaatsverbetering

Lorsheijd groen besteedt speciale zorg aan eik Pynasplein, Midden Delfland

praktijk in beeld

stormschade voorkomen, verhelpen en genezen

direct contact

  Lorsheijd groen besteedt speciale zorg aan Eik op Pynasplein
geplaatst november 2006

Openbaar groen is waardevol en moet gekoesterd worden. Bomen produceren zuurstof en breken de schadelijke stoffen in de lucht af. Ze zorgen voor een natuurlijke, plezierige leefomgeving. Bovendien bepalen bomen in veel gevallen het monumentale karakter van parken en pleinen, zoals het geval is met de Eik op het Pynasplein. De afgelopen tijd werd duidelijk dat het met de Eik achteruit ging.

Snoeien
Lorsheijd groen kreeg opdracht van de gemeente Midden Delfland de situatie te onderzoeken en maatregelen te nemen. De markante Eik op het Pynasplein stond er de afgelopen jaren niet florisant meer bij. Met name in de zomers was duidelijk te zien dat er groeiproblemen zijn. Het blad was geel i.p.v. diepgroen en vooral de top van de boom was onvoldoende bezet met blad. In de kroon hingen bovendien veel dikke dode takken die gevaar konden opleveren voor het publiek op het intensief gebruikte dorpsplein.
Eigenaren van bomen hebben zorgplicht. Vooral in de openbare ruimte mag de veiligheid van burgers en hun bezittingen niet in het geding komen door slecht onderhoud. Onderdeel van de maatregelen van Lorsheijd groen was de Eik dan ook grondig te snoeien. Door 'klimmend snoeien' is al het dode hout verwijderd en is de kroon rondom ingenomen.


Voeding
De boom heeft vroeger deel uitgemaakt van een boomwal, die de afscheiding vormde tussen café de Pynas en de Schilpen, de vroegere kruidenierswinkel. Op de plaats van het huidige Pynasplein bevond zich een binnenterrein achter woningen.
De problemen aan de Eik zijn ontstaan na de inrichting van het Pynasplein in de jaren negentig. De voedzame grond onder de boom is verwijderd, waardoor de kiemwortels van de boom beschadigd zijn. Het afsterven van wortels heeft als gevolg dat takken afsterven. Onder de boom is bestrating aangebracht. De voor een boom zo belangrijke strooisellaag (blad dat verteert en weer voeding wordt) ontbreekt. Feitelijk ontstaat daardoor gebrek aan voeding voor de boom.

Zuurstof is nodig om de ecologische fabriek (een samenspel van schimmels, micro-organismen en insekten) in de grond rond de boomwortels goed te laten werken. Bestrating sluit de grond te veel af. Het zou in het belang van de boom zijn alle bestrating onder de boom te verwijderen en de boom weer met zijn voeten in de humus te zetten. Helaas laat de beschikbare ruimte op het plein dat niet toe.

Om aan de voedingsbehoefte van de boom tegemoet te komen heeft Lorsheijd groen standplaatsverbetering uitgevoerd. De volgende noodmaatregelen zijn daartoe genomen:
  • Door injecteren onder de bestrating zijn ruimtes in de grond gemaakt. Deze ruimtes werden gevuld met een poreuze vulstof, waardoor afgifte van zuurstof naar de grond beter mogelijk wordt.
  • Tegelijkertijd zijn Biologische meststoffen (humuscompost en schimmelpreparaten) pneumatisch geïnjecteerd.
  • Op de voet van de boom is houtcompost aangebracht.
  • Op advies van Lorsheijd groen zal de gemeente Midden Delfland de boom 's zomers van extra water gaan voorzien.

Dankzij de expertise van Lorsheijd groen op het gebied van boomonderhoud is al het mogelijke gedaan om deze beeldbepalende boom te helpen overleven op het Pynasplein.
 

Ja, adviseer mij over deskundig onderhoud van onze bomen!
Neem contact op met mij, op een tijdstip dat mij schikt
... of ik bel meteen even zelf: 0174-246169


terug naar de top van de paginaTerug naar top van de pagina


VHG Vereniging Hoveniers en GroenvoorzienersKPB Kring Praktiserende BoomverzorgersLorsheijd groen is aangesloten bij de VHG en de Kring Praktiserende Boomverzorgers

Lorsheijd groen verzorgt als boomspecialist ook boomonderhoud in

Lorsheijd groen - hoveniers en boomverzorgers - is werkzaam in de regio Westland, Randstad, Zuid-Holland, Den Haag, Wassenaar, Rotterdam, Delft, Rijswijk, 's Gravenzande, Monster, De Lier en Maasland 
seizoensafbeelding in de voet Een heldere visie op groen